Lindegren Orgelbyggeri AB

Släkten Lindegren har byggt, renoverat och vårdat orglar i mer än 134 år.

Vi har erfarenhet av piporglar med pneumatiska, mekaniska och elektriska system.

Vi kan piporglar!

Vi konverterar gamla elektriska system till dagens krav på säkerhet och tillförlitlighet.

Uppfyller din orgel elsäkerhetsverkets regler för personskydd, brandskydd och elsäkerhet?


Kontakta orgelbyggare Leif Lindegren

E-post: Leif.Lindegren@LindegrenOrgel.se
Mobil: 0706-54 21 67

Lindegren Orgelbyggeri AB
Söderskogsvägen 72
439 75 FJÄRÅS